Kort oppsummert: dette blir spennende!

Tre dager før valget er det fortsatt åpent om både flertall og sperregrensen. Prognosen vår over prosentfordelingen til partiene viser at det blir spennende både for MDG og Venstre, som ligger henholdsvis på og rett under sperregrensen.

enter image description here

Dette reflekteres også i mandatfordelingen til småpartiene – SV, MDG, V, og KrF – fortsatt har en stor usikkerhet relativt til prognosen, hovedsaklig på grunn av sperregrensen. Å lande under eller over 4% kan utgjøre en forskjell på 3-4-5 mandater, og dermed blir utfallsrommet for det endelige antallet betydelig større enn prosentprognosen skulle tilsi.

Det er interessant at våre mandatprognoser i stor grad ligner på pollofpolls' fylkesprognose: Mandatfordeling dersom siste fylkesmåling var valgresultatet. Denne mandatberegningen er kun basert på fylkesmålinger, og ikke nasjonale målinger. Det at våre prognoser, som kun baserer seg på riksmålinger, gir lignende mandattall understøtter vår tilnærming.

enter image description here

Hvis man ser på mandatutviklingen over tid, er den borgerlige siden fortsatt i siget:

enter image description here

Mens de rød-grønne har stabilisert seg den siste uken, etter en kontinuerlig nedgang gjennom valgkampen:

enter image description here

Og dette ser man tydelig i sannsynligheten for flertall for de ulike blokkene; 27% for de rød-grønne og 21 % for de blå-grønne.

enter image description here

Kort oppsummert: dette blir spennende!