Siste prognose før valget

Like før valget, er det jevnt på de nasjonale målingene. De siste målingene ligger noe nærmere vår prognose. Vi har tidligere skrevet om TNS Gallups rullerende utvalg. I det siste har vi merket oss at TNS Gallup 3. september meldte at Høyre og Arbeiderpartiet var like store, mens forskjellen var på over fem prosentpoeng i gårsdagens måling. (Og for ordens skyld: disse to målingene rulleoverlapper ikke.)

Her er vår siste prognose:

enter image description here enter image description here enter image description here

Godt valg!

Håpet er lysegrønt

MDG har hatt en positiv utvikling i oppslutning gjennom hele valgkampen, spesielt med tanke på å vippe over 4%. Dette ser man tydelig ved å følge prognosen og usikkerheten over tid:

enter image description here

Nå er sannynligheten for at De Grønne skal komme over sperregrensen kommet opp på 49%, og valgnatta er blitt desto mer spennende. Man ser også at MDG kan komme i en vippeposisjon, da verken de blå-grønne eller de rød-grønne har spesielt gode sjanser for å få flertall uten hjelp fra MDG.

enter image description here

De blå-grønne har nå 21% sjanse for flertall og vipper opp på 59% med MDG, mens de rød-grønne har nå 27% sjanse for flertall og vipper opp på 68% med MDG.

Kort oppsummert: dette blir spennende!

Tre dager før valget er det fortsatt åpent om både flertall og sperregrensen. Prognosen vår over prosentfordelingen til partiene viser at det blir spennende både for MDG og Venstre, som ligger henholdsvis på og rett under sperregrensen.

enter image description here

Dette reflekteres også i mandatfordelingen til småpartiene – SV, MDG, V, og KrF – fortsatt har en stor usikkerhet relativt til prognosen, hovedsaklig på grunn av sperregrensen. Å lande under eller over 4% kan utgjøre en forskjell på 3-4-5 mandater, og dermed blir utfallsrommet for det endelige antallet betydelig større enn prosentprognosen skulle tilsi.

Det er interessant at våre mandatprognoser i stor grad ligner på pollofpolls' fylkesprognose: Mandatfordeling dersom siste fylkesmåling var valgresultatet. Denne mandatberegningen er kun basert på fylkesmålinger, og ikke nasjonale målinger. Det at våre prognoser, som kun baserer seg på riksmålinger, gir lignende mandattall understøtter vår tilnærming.

enter image description here

Hvis man ser på mandatutviklingen over tid, er den borgerlige siden fortsatt i siget:

enter image description here

Mens de rød-grønne har stabilisert seg den siste uken, etter en kontinuerlig nedgang gjennom valgkampen:

enter image description here

Og dette ser man tydelig i sannsynligheten for flertall for de ulike blokkene; 27% for de rød-grønne og 21 % for de blå-grønne.

enter image description here

Kort oppsummert: dette blir spennende!