Hva tror modellen vår om FrP?

FrPs oppslutning har tradisjonelt vært vanskelig å måle. Meningsmålingene spriker i nesten alle retninger. Vår modell er også ganske usikker på hvor FrP vil havne til slutt. Her ser vi hva modellen vår har ment om FrPs valgresultat fram til i dag. Den tykke linjen representerer vårt beste anslag, mens vi er 80 % sikre på at FrPs oppslutning ender opp innenfor intervallet indikert av de tynne strekene. Siden mai har usikkerheten gått noe ned, siden vi nærmer oss valget.

enter image description here

Prikkene viser enkeltmålinger fra ulike meningsmålere. De fire grønne prikkene fra en av meningsmålerne ligger over vårt beste anslag, mens et av de andre meningsmålingsinstituttene representert ved mørkeblå prikker ligger både over og under.

De fleste meningsmålingene ligger over vårt beste anslag. Det er fordi vår modell ikke legger like stor vekt på alle meningsmålerne og fordi modellen vår tror at når det kommer til valgdagen vil trolig FrP gjøre det noe dårligere enn et enkelt gjennomsnitt av meningsmålingene skulle tilsi.