Öppna landskap

Halvannen uke før valget, er fortsatt usikkerheten stor og flertallskonstellasjonene mange. I Dagbladets valgbod diskuterte vi i dag forskjellen på Arbeiderpartiets valgresultat og meningsmålingene like før valget i de siste tre stortingsvalgene. Dessuten gikk vi gjennom vår mandatprognose per nå. Den viser at usikkerheten fortsatt er stor.

enter image description here

Vår modell mener at sannsynligheten er 52 % for at Miljøpartiet De Grønne havner over sperregrensa og partiet kan derfor spille en nøkkelrolle i flere mulige flertallskonstellasjoner.

enter image description here

Ap faller, kan Miljøpartiet avgjøre?

Etter de siste "krisemålingene" for Arbeiderpartiet faller også vår prognose sakte, men sikkert og gir for første gang partiet under 30 %. Det betyr at de mister et mandat og får nå 54 mandater, mens FrP går fram med et mandat og får 26 mandater.

enter image description here

Selv om mye av fokuset ligger på utviklingen for Arbeiderpartiet, må vi ikke glemme de mindre partiene, de kan bli avgjørende i dette valget. Miljøpartiet De Grønne (MDG) kan havne i vippeposisjon. Dersom de støtter en rødgrønn regjering vil de sammen få 88 mandater og flertall dersom vår prognose slår til. Dette gir en sannsynlighet for flertall på 77 %. Uten MDG får ikke de rødgrønne flertall med bare 83 mandater, og sannsynligheten reduseres til 39 %. De blågrønne vil med hjelp av MDG ligge an til 84 mandater, og her er det ikke langt til et mulig flertall, spesielt ikke hvis FrP fortsetter fremgangen.

enter image description here

Innsiktsfullt av Erna

Prognosene fra 169.no er i dag på forsiden av Dagbladet:

enter image description here

Som overskriften sier er det i følge dagens prognose kun 11% sjanse for at den borgelige fløyen; Høyre, FrP, Venstre og KrF får flertall etter valget. Prognosene våre tilsier samtidig at flere av alternativene på venstresiden har god mulighet til å oppnå 85 eller flere mandater.

Erna Solberg svarte på prognosen med en innsiktsfull kommentar:

Dette er et regnestykke, basert på historiske tendenser og denne valgkampen er veldig annerledes fra tidligere valgkamper.

Den prediktive kraften i å lære fra data ligger i følgende antagelse: fremtiden – det kommende valget – vil oppføre seg som fortiden – de tidligere valgene – vi benytter i vår modell. Det umulige spørsmålet, som ingen kan besvare, er da om 2017-valget er helt annerledes enn tidligere. Vi har til en viss grad også prøvd å ta hensyn til slike endringer eller brudd med tidligere oppførsel i usikkerhetsmodellen for prognosen.

enter image description here