KrF på stedet hvil og Venstre i siget(?)

I Dagbladets valgbod diskuterte vi i dag hva modellen har ment om oppslutningen til KrF og Venstre hittil i valgkampen.

Prognosen for KrF har vært temmelig konstant hittil. Målingene spriker, og det er fortsatt en liten mulighet (16 %) for at KrF havner under sperregrensen. enter image description here

169.no er mer usikker på Venstres oppslutning enn KrFs. Mest sannsynlig (63 %) havner partiet under sperregrensen på valgdagen. Samtidig har trenden vært positiv de siste ukene.

enter image description here

Mandatprognosen og prognosen for endel av regjeringsalternativer er også oppdatert. I tillegg til at vi har oppdatert modellen med nye målinger, har vi endret litt på hvilke målinger vi inkluderer i modellen. Vi har oppdaget at TNS Gallups målinger for TV 2 nå i innspurten benytter et såkalt rullerende utvalg. Det betyr at det er overlapp i utvalget mellom noen av målingene. For å unngå å legge for stor vekt på disse målingene, benytter vi derfor annenhver måling fra TNS Gallup nå i innspurten.

enter image description here enter image description here

Öppna landskap

Halvannen uke før valget, er fortsatt usikkerheten stor og flertallskonstellasjonene mange. I Dagbladets valgbod diskuterte vi i dag forskjellen på Arbeiderpartiets valgresultat og meningsmålingene like før valget i de siste tre stortingsvalgene. Dessuten gikk vi gjennom vår mandatprognose per nå. Den viser at usikkerheten fortsatt er stor.

enter image description here

Vår modell mener at sannsynligheten er 52 % for at Miljøpartiet De Grønne havner over sperregrensa og partiet kan derfor spille en nøkkelrolle i flere mulige flertallskonstellasjoner.

enter image description here

Innsiktsfullt av Erna

Prognosene fra 169.no er i dag på forsiden av Dagbladet:

enter image description here

Som overskriften sier er det i følge dagens prognose kun 11% sjanse for at den borgelige fløyen; Høyre, FrP, Venstre og KrF får flertall etter valget. Prognosene våre tilsier samtidig at flere av alternativene på venstresiden har god mulighet til å oppnå 85 eller flere mandater.

Erna Solberg svarte på prognosen med en innsiktsfull kommentar:

Dette er et regnestykke, basert på historiske tendenser og denne valgkampen er veldig annerledes fra tidligere valgkamper.

Den prediktive kraften i å lære fra data ligger i følgende antagelse: fremtiden – det kommende valget – vil oppføre seg som fortiden – de tidligere valgene – vi benytter i vår modell. Det umulige spørsmålet, som ingen kan besvare, er da om 2017-valget er helt annerledes enn tidligere. Vi har til en viss grad også prøvd å ta hensyn til slike endringer eller brudd med tidligere oppførsel i usikkerhetsmodellen for prognosen.

enter image description here