Innsiktsfullt av Erna

Prognosene fra 169.no er i dag på forsiden av Dagbladet:

enter image description here

Som overskriften sier er det i følge dagens prognose kun 11% sjanse for at den borgelige fløyen; Høyre, FrP, Venstre og KrF får flertall etter valget. Prognosene våre tilsier samtidig at flere av alternativene på venstresiden har god mulighet til å oppnå 85 eller flere mandater.

Erna Solberg svarte på prognosen med en innsiktsfull kommentar:

Dette er et regnestykke, basert på historiske tendenser og denne valgkampen er veldig annerledes fra tidligere valgkamper.

Den prediktive kraften i å lære fra data ligger i følgende antagelse: fremtiden – det kommende valget – vil oppføre seg som fortiden – de tidligere valgene – vi benytter i vår modell. Det umulige spørsmålet, som ingen kan besvare, er da om 2017-valget er helt annerledes enn tidligere. Vi har til en viss grad også prøvd å ta hensyn til slike endringer eller brudd med tidligere oppførsel i usikkerhetsmodellen for prognosen.

enter image description here